Studie: Mängden privatkopiering nästan som förut

Enligt en studie som publicerades i början av året skedde det inga avsevärda förändringar under 2020 i fråga om privatkopiering. Av den studie som Taloustutkimus utfört på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet framgår det att totalvolymen privatkopiering år 2020 uppgick till cirka 258–276 miljoner lagliga privata kopior av musik- och videofiler.