Upphovsrättssystemet kan utvecklas med ©-info

På internet är det ofta svårt att greppa vilka typer av innehåll det är tillåtet att använda och vilka inte. Enligt regeringsrådet Anna Vuopala vid undervisnings- och kulturministeriets avdelning för kultur- och konstpolitik synliggör Kopiostos ©-info-ikon upphovsrättslagens komplicerade bestämmelser förträffligt väl och hjälper användaren att göra rätt.