40-åriga Kopiosto uppdaterar sitt utseende

Kopiosto fyller 40 år idag och firar med att uppdatera sitt utseende. Med det nya utseendet vill Kopiosto lyfta fram grunden till verksamheten och sin egen identitet bättre än någonsin.