Den kreativa ekonomin ska ges en grund för tillväxt

Våra mål för valperioden 2019−2023.