Digitalisering höll Kopiostos inspektör aktiv. Snart går han i pension.

Kopiostos inspektör Juha Kallanranta går i pension under coronaperioden, dvs. i en undantagssituation som han inte kunde ha föreställt sig skulle komma.