En tolkning om upphovsrättslagen från marknadsdomstolen: formedlande av inhemska tv-kanaler genom kabel-tv-nätverk är inte vidaresändning

Marknadsdomstolen gav idag sitt beslut om frågan om vidaresändning av tv-program. Enligt domstolens tolkning handlar det inte om vidaresändning ifall man sänder vidare inhemska tv-program genom kabel-tv-nätverk. Kopiosto överväger att ansöka om besvärstillstånd från den högsta domstolen.