Ersättningar som är betydande för av-branschen som kompensation för privat kopiering tryggade för flera år framöver

Nivån på kompensationen för privat kopiering fastställs på den bekanta nivån om 11 miljoner euro för fyra år framöver. Detta tryggar direkt de ersättningar som vi redovisar till tv-programmens upphovsmän för privat kopiering samt grunder för finansieringen för Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som är en del av oss.