Flygvapnets musikkårs notsamling tar steget in i den digitala tidsaldern

Kopiosto och försvarsmakten har ingått ett pilotavtal om digitalisering och digital användning av Flygvapnets musikkårs notsamling. Pilotavtalet gör det möjligt att använda pekplattor under Flygvapnets musikkårs konserter och andra framträdanden samt övningar.