För utdelningen av ersättningar för nätlagring inleds en skiljeprocess

För utdelningen av tillgångar som har inkommit via inhemska tjänster för nätlagring av tv-program har Kopiosto och Audiovisual Producers Finland – APFI den 20 februari 2019 undertecknat ett skiljeavtal. Föreningarna inleder omedelbart en skiljeprocess.