Inhemska tidningresurser tillgängliga på internet för forskning

Inom ramen för projektet Tutkain tillgängliggör Nationalbiblioteket ett omfattande upphovsrättsskyddat tidnings- och tidskriftsmaterial så att högskoleforskare kan använda det på nätet. Inhemska dagstidningar och tidskrifter finns tillgängliga på digi.kansalliskirjasto.fi tack vare ett avtal mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto.