Intervju med kulturminister Hanna Kosonen

"Ett tydligt och rättvist upphovsrättssystem är en fördel både för upphovsmännen inom den kreativa branschen och för dem som använder innehållet”, konstaterar minister Kosonen.