IP-rättigheter synliggörs för de unga

IP-rättigheter skyddar det kreativa arbetet samt produkter, tjänster och innovationer som människor tagit fram. Med rättigheterna skyddas individers och företags immateriella egendom, såsom uppfinningar, varumärken, formgivning och kreativa verk.

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.
Läsa mera