Kopiosto avräknade 35 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

Kopiosto avräknade år 2016 totalt över 35 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningarna samlades in från användningslicenser för AV-verk och kopieringslicenser för publikationer och avräknades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem.