Kopiosto betalade 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovspersoner av och utövande artister i tv-program

Vi har betalat drygt 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2022.