Kopiosto betalade ut 1,3 miljoner euro i utlåningsersättningar till bildupphovsmän

Till upphovsmän till bildkonstnärliga och fotografiska verk betalade vi ut sammanlagt 1,3 miljoner euro för biblioteksutlåning. Fördelningen av ersättningarna baserar sig på utlåningsstatistiken för år 2017.