Kopiosto betalade ut 6 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare

I början av september betalade vi ut 6 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och förläggare. Ersättningarna härstammar från de kopieringslicenser för publikationer som vi sålt.