Kopiosto blir Green Office

Som ett erkännande av våra miljöåtgärder fick vi WWF Green Office-certifikatet i slutet av förra året. Certifikatet är en bekräftelse på att vår verksamhet motsvarar WWF:s kriterier, och vi har förbundit oss till kontinuerliga förbättringar.