Kopiosto och Nationalbiblioteket har avtalat om publicering av tidningar från de tidiga åren av självständigheten

Upphovsrättsorganisationen Kopiosto och Nationalbiblioteket har avtalat om nätpublicering av tidningar och tidskrifter i Nationalbibliotekets samlingar.