Kopiosto och upphovsmannaorganisationerna försöker lugna ner avtalssituationen för AV-upphovsmän

Ett flertal produktionsbolag skickade precis före jul ett krav till hundratals upphovsmän inom den audiovisuella branschen på att de ska sluta överföra sina upphovsrättigheter till sina egna organisationer och till att förvaltas av Kopiosto.