Kopiosto och Utbildningsstyrelsen har avtalat om kopierningslicenser för läroanstalter

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen har avtalat om kopierings- och inspelningslicenser för grundskolor, gymnasieskolor och yrkesinriktade läroanstalter för 2018. Licenserna omfattar kopiering av upphovsrättsskyddat material och användning av det som extra material i undervisningen eller som en del av undervisningsmaterial som lärare själva gör.