Kopiosto redovisade 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

I början av september redovisade vi drygt 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Ersättningarna härstammar från de användningslicenser för audiovisuella verk och kopieringslicenser för publikationer som vi sålt.