Kopiosto redovisade 200 000 euro i ersättningar till AV-upphovsmän för användning av verk på bibliotek och institutioner

Kopiosto har redovisat omkring 200 000 euro i ersättning för användning på bibliotek och institutioner till de upphovsmän inom det audiovisuella området som organisationen representerar. Upphovsrättsersättningarna i fråga betalas ut till frilansare, och i år betalas ersättning ut till omkring 900 upphovsmän.