Kopiosto redovisade 35 miljoner euro i upphovsrättsersättningar

Kopiosto redovisade år 2017 totalt drygt 31 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningar redovisades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem. Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som verkar i anslutning till Kopiosto delade ut över 3,6 miljoner euro till den inhemska audiovisuella kulturen år 2017.