Kopiosto valdes in i styrelsen för SAA som representerar av-upphovsmän i Europa

I slutet av mars valdes Kopiosto in i styrelsen för Society of Audiovisual Authors SAA. SAA är takorganisation för de europeiska AV-upphovsrättsorganisationerna, som lobbar för AV-upphovsmännens viktiga gemensamma mål i EU. Direktör Arto Tamminen fungerar som Kopiostos representant i SAA:s styrelse.