Kopiostos nya utnämningar -Kirsi Salmela blir ny direktör för juridiska frågår

Kirsi Salmela har valts till ny direktör för juridiska frågor vid Kopiosto. Matias Anttonen börjar som licensieringschef, och kommunikationschef Maria Bregenhøj är framöver kommunikationsdirektör.