”Kreativ kompetens borde läggas i samma paket med teknologisk kompetens”

Vad för effekt har kreativitet på ekonomin? Hur borde man undervisa och utnyttja kreativitet i utbildningen? Dessa frågor diskuterades vid ett diskussionstillfälle för organisationer inom den kreativa sektorn på SuomiAreena.