Kulturminister Petri Honkonen fortsätter arbetet med återuppbyggnaden av kulturen

Petri Honkonen började i den nuvarande regeringen som fjärde forsknings- och kulturminister samtidigt som den partiella reformen av upphovsrättslagen fortskred till behandling riksdagen. Honkonen som verkat som minister sedan slutet av april gläder sig över hur snabbt man börjat behandla lagförslaget i olika utskott.