Läropliktsreformen för med sig öppna läromaterial

Enligt undervisningsminister Li Andersson handlar den pågående beredningen av förlängd läroplikt inte enbart om en mekanisk reform, utan om en mer långtgående förändring av tänkesättet kring utbildning. Också en bredare avgiftsfrihet än i dagsläget betonas i reformen: ”Det är ett mål för samhället att i fortsättningen trygga alla ungdomars möjlighet att ta en examen på andra stadiet”.