Upphovsmän och förlaggare påminner om kvalitetens betydelse i läromedel

Författare och förläggare är oroliga för att högklassiga läromaterial som ges upp på förlag inte längre ska uppskattas. Oron anknyter till läropliktsreformen, som medför att läromedel för studerande på andra stadiet i fortsättningen blir avgiftsfria.