Remissvaret ska tas på allvar i reformen av upphovsrättslagen

Vår vd Valtteri Niiranen förmodar att regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen skjuts upp till 2022. ”Den viktigaste partiella reformen av upphovsrättslagen på flera år pågår, och nu måste extra tid tas för att bereda lagen på nytt.”