Kategori: Blogg

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Vår tv-marknad behöver en grund som respekterar upphovsmännen av tv-program

Genom den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen stärks upphovsmännens rättigheter. Detta är av särskild betydelse för upphovsmännen av tv-program, vilka äntligen kan få en ställning som avtalspart och de upphovsrättsersättningar de har rätt till för vidaresändning av inhemska tv-kanaler. I ett blogginlägg förklarar vår vd Valtteri Niiranen nyckelfrågorna i ämnet.
Läsa mera

Ett rättssäkert sätt för ansvarsfull användning av verk måste också utvecklas

Det utvidgade upphovsrättsavtal som redan länge använts i Norden har äntligen beaktats även i ett EU-direktiv. Avtalslicensen gör det möjligt att bevilja enkla och omfattande upphovsrättstillstånd, vilket främjar uppkomsten av nya innehållstjänster för medborgarna. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen uppmanar beslutsfattarna att utnyttja avtalslicensens hela potential när upphovsrättslagen förnyas.
Läsa mera