Resultatet av förhandlingarna med operatörerna garanterar att man i fortsättningen kan se på utländska tv-kanaler

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto har kommit överens med operatörnerna representerade av FiCom om distributionen av utländska tv-kanaler i kabel- och IPTV-nät.