Skiljemannen gav sitt utlåtande om utdelningen av ersättningar från nätlagringstjänsten vad gäller inhemska av-produktioner