Upphovsrätten inget hinder för att se utländska kanaler

Kopiosto och Teosto erbjuder nödvändiga upphovsrättslicenser för distribution av utländska TV-kanaler i kabel- och IPTV-nätverk. Upphovsrätten eller ingående av avtal om upphovsrätt utgör inget hinder för att visa utländska kanaler för konsumenterna: vi erbjuder alla operatörer samma upphovsrättslicens. Vissa distributörer har redan avtal med oss.