Upphovsrättslagen beaktar biblioteksanvändning av e-material

Vid årsskiftet trädde en ny bestämmelse i upphovsrättslagen i kraft. Bestämmelsen säkerställer ersättningar till den kreativa branschen för användning av e-material vid bibliotek. Ersättningar för biblioteksanvändning av e-material betalas till författare, översättare, bildupphovsmän, musikupphovsmän samt ljudböckers uppläsare.