Utredning av digitaliserings- och användningsbehov på bibliotek gällande material som skyddas av upphovsrätten

Hösten 2016 utredde Kopiosto digitaliserings- och användningsbehoven på allmänna bibliotek för material som skyddas av upphovsrätten. Utredningen genomfördes i samarbete med nätverket Kirjastot.fi. Den elektroniska enkätundersökningen besvarades av 127 allmänna bibliotek på olika håll i Finland.