Våra medlemsorganisationer främjar kreativt arbete med kopieringsersättningar

Medlemsorganisationernas användning av de kopieringsersättningar som vi delar ut regleras av vissa anvisningar gällande förvaltningen av ersättningarna och beslutsfattandet om dem. De här anvisningarna om användningen av ersättningar förnyades nyligen.