Verkställande direktörens översikt över 2023: Den nya upphovsrättslagen och regleringen av artificiell intelligens på EU-nivå gav det stabila verksamhetsåret färg

Den delvis reviderade upphovsrättslagen förbättrade ställningen för de upphovspersoners, förläggares och utövande konstnärers som vi representerar. Kopiosto fick också nya licensieringsmöjligheter. Vi betalade ut 50 miljoner euro till den kreativa branschen.