Den partiella reformen av upphovsrättslagen nu på rätt spår

Regeringens proposition om reformen av upphovsrättslagen var på remissdebatt i riksdagen på torsdagen, på Antti Kurvinens sista dag som forsknings- och kulturminister. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen betonar i sin blogg att propositionen om ändring av upphovsrättslagen nu mycket väl motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland.