Söndrar reformen av upphovsrättslagen ett välfungerande system i undervisningen

När upphovsrättslagen reformeras har även lärarna höga förväntningar. I propositionen föreslogs en total förnyelse av undervisningens nuvarande avtalsstruktur. I sin blogg frågar vår licensansvarige Kirsi Salmela om den föreslagna förändringen är den bästa lösningen för lärarna. I Sverige har frågan lösts på ett annat sätt.