Ett rättssäkert sätt för ansvarsfull användning av verk måste också utvecklas

Det utvidgade upphovsrättsavtal som redan länge använts i Norden har äntligen beaktats även i ett EU-direktiv. Avtalslicensen gör det möjligt att bevilja enkla och omfattande upphovsrättstillstånd, vilket främjar uppkomsten av nya innehållstjänster för medborgarna. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen uppmanar beslutsfattarna att utnyttja avtalslicensens hela potential när upphovsrättslagen förnyas.