Etikett: lagstiftning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kompensationen för privat kopiering enligt upphovsrättslagen är inte någon behovsprövad stödform för kultur

Vi har gett ett utlåtande till kulturutskottet om besluten i regeringens ramförhandlingar. Halvering av kompensationen för privat kopiering samt de övriga nedskärningarna i statsunderstöden för kultur och konst skulle dramatiskt minska upphovspersoners inkomster och produktionen av nytt kulturellt innehåll. I stället för nedskärningarna ska man påskynda reformen av kompensationssystemet för privat kopiering.
Läsa mera
Salla Nazarenko, Sanna Nikula, Mikko Hoikka, Kyösti Salokorpi, Jenni Kavén, Eeva Asikainen, Jussi Kiiski och Asta Boman.

Organisationerna inom den kreativa branschen efterlyser reglering och transparens för artificell intelligens

Vi intervjuade våra medlemsorganisationer angående förändringar som artificiell intelligens orsakar inom den kreativa branschen. Organisationer inom den kreativa branschen efterlyser transparens för AI-träningsdatan samt att utabetandet av regleringen ska påskyndas. Det finns även behov för en gemensam diskussion och utvecklande av praxis inom branschen.
Läsa mera
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Vår tv-marknad behöver en grund som respekterar upphovsmännen av tv-program

Genom den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen stärks upphovsmännens rättigheter. Detta är av särskild betydelse för upphovsmännen av tv-program, vilka äntligen kan få en ställning som avtalspart och de upphovsrättsersättningar de har rätt till för vidaresändning av inhemska tv-kanaler. I ett blogginlägg förklarar vår vd Valtteri Niiranen nyckelfrågorna i ämnet.
Läsa mera