Etikett: kompensationsavgift

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Den kreativa branschen kräver att beslutsfattarna återkallar den förödande nedskärningen i kompensationen för privat kopiering

I juni inleddes de kreativa branschernas omfattande kampanj Älä anna kulttuurin kadota (Låt inte kulturen försvinna), som kräver att beslutsfattarna bevarar en rättvis kompensation för privat kopiering. Vid ramförhandlingarna fattade regeringen beslut om att skära ned anslaget från 11 miljoner till 5,5 miljoner, vilket enligt organisationerna inom den kreativa branschen är ett omotiverat och förödande beslut för kulturutbudet runtom i Finland.
Läsa mera

Kompensationen för privat kopiering enligt upphovsrättslagen är inte någon behovsprövad stödform för kultur

Vi har gett ett utlåtande till kulturutskottet om besluten i regeringens ramförhandlingar. Halvering av kompensationen för privat kopiering samt de övriga nedskärningarna i statsunderstöden för kultur och konst skulle dramatiskt minska upphovspersoners inkomster och produktionen av nytt kulturellt innehåll. I stället för nedskärningarna ska man påskynda reformen av kompensationssystemet för privat kopiering.
Läsa mera

Kopiosto delar ut upphovsrättsersättningar till kreativa branscherna: år 2020 redovisades 66 miljoner euro

År 2020 avräknade Kopiosto nästan 66 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän, förläggare och producenter. Ersättningsbeloppet ökade undantagsvis med 20 miljoner euro jämfört med föregående år. Avräkningarna ökade på grund av att vi i fjol utöver övriga ersättningar lyckades avräkna flera års ackumulerade ersättningar till APFI, som representerar producenter inom den audiovisuella branschen.
Läsa mera